Libuše Rudinská

Jsem režisérka a filmová dokumentaristka.

Natáčím dokumentární filmy na různá společenská témata. Mým hlavním zájmem je upozorňovat na lidské kvality a výjimečné vlastnosti jednotlivců, kteří se tak stávají zdrojem inspirace pro většinovou společnost. Také mě zajímají nejrůznější fenomény, jako například rozervanost emigranta, a nepřenosnost jednotlivých životních zkušeností nebo komplikované interpretace dějin, či problematické zvyky a pravidla některých společenských skupin. Na tom mě zajímá především svoboda, hranice svobody jednotlivce, dále fenomén osobní odvahy čelit nepřízni a nepřijetí i za cenu nepochopení svého konání. Vždy hledám příběhy s nějakou vizí a univerzálním přesahem, který platí napříč generacemi a může tak inspirovat i dnešního diváka.

e-mail: librud@seznam.cz | Facebook

 

2019

Dokumentární film o krutosti dějin 20. století, jejichž kola dokázala semlít i lidsky a fyzicky tak krásného, nezdolného a velkorysého člověka, jakým byl Gustav Frištenský.

2018

Celovečerní snímek Na tělo odhaluje osobní nastavení a životní filozofii fotografa Jindřicha Štreita. Původně byl zamýšlen jako pocta k jeho sedmdesátinám v roce 2016 a jeho hlavním tématem mělo být sepjetí fotografa s krajinou Sudet a jejími lidmi, kde Štreit celý život žije. Téma ale přerostlo autorku, která díky dlouhému času stráveného přípravou a komunikací s fotografem se rozhodla pro intimnější sondu do jeho života.

2011

Dokumentární film sleduje život Jiřího Voskovce v Americe od roku 1950 do jeho smrti s přesahem do současnosti. Příběh je vyprávěn z pohledu jeho mladší dcery Gigi, která jde po stopách života svého otce, setkává se s jeho přáteli a spolupracovníky a zjišťuje, kdo vlastně byl její otec Jiří‑George Voskovec.