2019

Celoživotní zápas Gustava Frištenského

Gustav Frištenský je výraznou historickou osobností Olomouckého kraje. V roce 2019 uplynulo 140 let od narození tohoto světoznámého zápasníka a velkého českého vlastence, mecenáše a štědrého filantropa, kterého ve stáří dohnaly politické změny druhé poloviny 20. století.
Dokument sleduje dvě linie příběhu Gustava Frištenského, jednak regionální: místo ke kterému měl Frištenský vztah a hlásil se k němu, což je Litovel a Lužice. Kde byl donátorem nejrůznějších institucí, založil školu a kulturní dům. Jeho jméno zde stále rezonuje jako synonymum pro vlastence, vynikajícího sportovce a mecenáše, který působil ve prospěch svého okolí až do své smrti. Druhá linie sleduje život Frištenského jako světoběžníka, úspěšného podnikavého dříče, který objel celý svět a vrátil se domů jako velká, a ve světě ceněná osobnost. Tato linie dokumentu má filozofičtější a meditativnější charakter – je postavena zčásti i na zápiscích z deníků Frištenského manželky Miroslavy, která ho na cestách doprovázela. V dokumentu jsem se snažila divákům přiblížit Frištenského nelehký osud. Věřím, že jeho laskavost a štedrost by dnes mohla být pro mnohé diváky inspirativní.

Film na stránkách České televize je dostupný zde.

Gustav Frištenský